הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > כלכלה וניהולעמוד הבית > מדעי החברה > פמיניזם > נשים בולטות במקצועות השוניםעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מחשבה מדינית > זרמים ואידיאולוגיות > העת החדשה
נגה : כתב עת פמיניסטי


תקציר
מאמר על השקפותיה של רוזה לוכסמבורג, סוציאליסטית אשר היתה דמות מפתח בתנועת הפועלים הגרמנית, ונרצחה בשנת 1919 בשל השקפותיהרוזה לוכסמבורג : האחרונה והראשונה (שלושים שנה להירצחה)
מחבר: יהודה גוטהולף


בינואר 1919 זעזעה את העולם הידיעה, כי כנופיה צבאית גרמנית רצחה באכזריות ובפחדנות שפלה את ליבקנכט ואת רוזה לוכסמבורג. ביום אחד נפלו קורבן הגורל הטראגי שני הלוחמים בעד הסוציאליזם ובעד שלום העולם, הקשורים אחד לשני על - ידי עבודה משותפת של שנים ורעות אישית.

ומי שזכה להכיר את רוזה לוכסמבורג מקרוב, יודע שלא רק תוכן אינטלקטואלי רב היה לאישה הזאת, כי אם גם רגש חם ועמוק. האישה, אשר מתנגדיה הפוליטיים קראו לה "רוזה צמאת הדם", רחשה אהבה לא רק לאדם הסובל, כי אם לכל יצור חי. מכתביה מבית - הסוהר חדורים אהבה לבעל - חי, לצמח, לפרח. האנשים הקרובים מספרים, שבשבת רוזה בבית - האסורים לא היתה מתנה שתיקר לה יותר מפרחים. תלבושתה, חדרה, העידו על טעמה הדק. היא הבינה את האמנות לכל סוגיה ובאופן מיוחד את המוסיקה. ספריה המדעיים צורפו לספרות הקלאסית של האקונומיה הפוליטית; הקדמתה לתרגומה הגרמני של הסופר הרוסי קורולנקו היא יצירה ספרותית שאין רבות כמוה.

הקסם שבאישיותה משך לא רק חברים וידידים - כי אם גם אנשים זרים להשקפותיה. ידוע לי שגם פקידי בית - הסוהר רחשו אליה חיבה ודרך ארץ, והביעו לה זאת בשעת פרידה.

ורציתי גם לציין, שהאישה הזו, אשר טיפלה תמיד בפרובלימות רציניות של המדע והחברה, הבינה לכל רחש קטן של נשמת הילד. כילדה השתתפה בכל פרטי החיים של ילדי קאוטסקי והיתה חברתם הנאמנה. לתנועת הפועלים היה מותה של רוזה אבידה שאין לה תמורה, וכל אלה שבאו אתה במגע אישי, לא ישכחו את האור אשר קרנה אישיותה.

רוזה לוכסמבורג היא האחרונה ל"נביאים הראשונים" של הסוציאליזם המארכסיסטי והראשונה ל"נביאים אחרונים"... רק מתי מספר הצליחו לעבור בשלום מתקופת ההלכה של הסוציאליזם המדעי לתקופת המעשה, להגשמת הסוציאליזם המהפכני במלואו. הוגי דעות ומנהיגים אחרים של הסוציאליזם המארכסיסטי לא זכו לכך. או שסטו מלכתחילה וערערו על עיקרי התורה של מארכס; או שהמארכסיזם היה להם למצוות אנשים מלומדה ולא שימש אלא אחיזת עיניים וכסות על מדיניות הרחוקה ומרחיקה מהסוציאליזם. ואילו בדור החדש שקם אחרי מלחמת העולם הראשונה ונישא על גלי המהפכה באירופה המזרחית או המרכזית - שוב קמו אנשי מעשה, שלא הקפידו ביותר על עקביות תיאורטית ושלמות מוסרית.

רוזה לוכסמבורג

רוזה לוכסמבורג, שהשכילה לראות את המשבר של תנועת הפועלים בהתהוותו, התריעה על הסכנות, וביקשה בכל מאמצי כוחותיה למנוע את הגלישה אל המדרון. בעומדה על סף שתי תקופות בתנועת הפועלים ביקשה לקפוץ על פני התהום שנפערה ביניהן. כמעט שהגיעה בשלום - לאחר צאתה מבתי - הכלא - לעבר השני. אך בראשית צעדיה בתקופה המהפכנית נרצחה. כמעט בודדה היתה בהירצחה.

רוזה לוכסמבורג, היהודייה מזאמושץ או מוורשה (שם נתחנכה וגמרה את חוק לימודיה), שאבה את הפאתוס
הסוציאלי - מוסרי שלה ממקור מחצבתה הלאומי.

בימי הפילוג של תנועת הפועלים נשארה רוזה לוכסמבורג נאמנה למורשת הסוציאליזם השלם, האינטגרלי. אולי זו הסיבה שעד כה לא קובצו בשום לשון כל כתביה. בשביל הסוציאלדמוקרטיה היא היתה מהפכנית יתר על המידה, ולגבי הקומוניסטים - פחות מדי בולשביסטית. אף על פי כן לא תמצא הוגה דעות סוציאליסטי שלישי - אחר מארכס ואנגלס - שזכה ליחס של הוקרה ויראת כבוד מצד שני המחנות היריבים - כרוזה לוכסמבורג.

לדידה, אין תנועת הפועלים מסוגלת להגיע להגשמת הסוציאליזם על - ידי מלחמה מקצועית או מלחמה פרלמנטרית בלבד.

רוזה לוכסמבורג אינה מזלזלת בדמוקרטיה ובמוסדותיה. אדרבה: "אם הדמוקרטיה נעשתה בחלקה מיותרת בשביל הבורגנות, ובחלקה היא למפגע לה, הרי משום כך היא דרושה והכרחית למעמד הפועלים. ראשית, נחוצה היא, משום שהיא יוצרת צורות פוליטיות (הנהלה עצמית, זכות בחירה וכיוצא באלה), אשר תשמשנה לפרולטריון כהתחלות וכנקודות משען בשעה שיבוא לשנות את פני החברה הבורגנית. ושנית, היא הכרחית משום שרק בה, במלחמה לדמוקרטיה, אגב שימוש בזכויותיה, יוכל הפרולטריון להגיע לידי הכרת האינטרסים של המעמד שלו ותעודותיו ההיסטוריות. כללו של דבר, הדמוקרטיה היא הכרחית, לא משום שהיא עושה את דבר כיבוש השלטון הפוליטי על - ידי הפרולטריון למיותר אלא להיפך - משום שהיא לא רק מחייבת כיבוש זה של השלטון, אלא שהיא לבדה גם ^מאפשרת אותו^."

רוזה לוכסמבורג מחייבת את המהפכה הסובייטית והיא מלאת הבנה לקשייה: "כל הבא לשאול בתנאים אלה מאת לנין וחבריו כי יעלו בכוח קסמים את הדמוקרטיה הנאה ביותר, את הדיקטטורה של הפרולטריון למופת ואת המשק הסוציאליסטי הפורח, הרי זה דורש מהם דברים שהם למעלה מכוח אנוש... הסכנה מתחילה רק בשעה שהם עושים את ההכרח לצדקה, בשעה שהם מנשאים את הטאקטיקה שלהם הכפויה עליהם ע"י התנאים האיומים וקובעים אותה הלכה לכל פרטיה ומבקשים להמליץ עליה לפני הפרולטריון הבינלאומי כעל טאקטיקה סוציאליסטית למופת ולחיקוי."

רוזה לוכסמבורג, שזכתה ליחס של הוקרה ויראת כבוד מצד המחנות היריבים של הפרולטריון העולמי, שימשה גם מטרה לחיצי הביקורת מצדדים שונים. אך דברי ימי תנועת הפועלים בדורנו אישרו באופו אכזרי ביותר את צדקת אתראותיה ואמיתות הנחותיה. ואם תשוב ותזכה תנועת הפועלים הבינלאומית להתאחד, הרי על יסודות ההשקפה של רוזה לוכסמבורג תקום אחדות זו.

ביבליוגרפיה:
כותר: רוזה לוכסמבורג : האחרונה והראשונה (שלושים שנה להירצחה)
מחבר: גוטהולף, יהודה
תאריך: חורף 1989 , גליון 17
שם כתב העת: נגה : כתב עת פמיניסטי
הוצאה לאור: נגה
הערות: 1. שמו הקודם של כתב העת: נגה : מגזין של נשים.
הערות לפריט זה: נגה : מגזין של נשים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית