הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > סוציולוגיהעמוד הבית > מדינת ישראל > אוכלוסייה וחברה > דמוגרפיהעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מדינה וחברה > החברה בישראל > דמוגרפיה
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
מהו מפקד אוכלוסין - מתי והיכן החל ומהי מטרתו?מיפקד האוכלוסין
מחברת: עירית ליפשיץ


במיפקד אוכלוסין מתבצעת ספירה של התושבים בידי הממשלה כדי לאסוף מידע, שיעזור לממשלה בפעולותיה למען התושבים.

לפנים היו עורכים מיפקדים כדי לבדוק כמה אנשים יש, ואז המיפקד היה פשוט ספירה של אנשים. היום הממשלה לא רק סופרת כמה אנשים יש במדינה, אלא גם מבקשת נתונים רבים נוספים, מעבדת אותם בעזרת מחשבים ומפיצה אותם בצורת חוברות וספרים לשימוש הכלל.

מיפקד אוכלוסין הוא עתיק יומין, והיה מלווה גם באמונות שונות ובפחדים. האמונה הייתה שאסור לספור בני-אדם, וכך כתוב בספר שמות, פרק ל': "כי תשא את ראש בני ישראל לפקודיהם ונתנו איש כופר נפשו לאדוני בפקוד אותם ולא יהיה בהם נגף בפקוד אותם". כל אחד נתן חצי שקל, והפקידים ספרו את השקלים ולא את
בני-האדם.

בספר שמואל ב', פרק כ"ד, מסופר על דויד המלך, שעבר על מנהג זה, וכתוצאה מכך לקו בני-ישראל במגפה. גם כשהפרלמנט האנגלי התכנס, אלפיים שנה אחרי-כן, בלונדון במאה השבע-עשרה, התנגדו הנציגים למיפקד משלוש סיבות:

1. מיפקד עלול לגלות לאויב נקודות חולשה ותורפה.
2. מיפקד יכול לגרום לאיבוד חירות האזרח.
3. מיפקד עלול לגרום למגפה, כפי שקרה לדויד.

הייתה זאת הכנסייה, שפתחה ראשונה במיפקדים לקראת העידן החדש. ב- 1662 פרסמה הכנסייה ספר ראשון של נפטרים בלונדון. בארצות-הברית עזרו המיפקדים לקדם את הדמוקרטיה ואת מדע המחשב.
במאה השבע-עשרה ערכו מיפקדים כדי לקבוע כמה קולות צריך כל ציר לקונגרס המקומי. ובסוף המאה התשע-עשרה הפכו האמריקאים מכונות אריגה בעלות מחטים חשמליות למכונות חישוב, צירפו להן כרטיסי ניקוב, וסימנו בעזרת נקבים את המידע, שהתקבל מהמיפקד. וכך בפעם הראשונה, הצליחו לעבד נתונים המוניים בעזרת מחשב. לולא כן, היה יכול עיבוד הנתונים להימשך שנים ארוכות.

כשמדברים על ההיסטוריה, חשוב לזכור תופעה, ששלטה במחשבה האנושית תקופה ארוכה. שמה של התופעה הוא "תורת מלטוס". בעקבות המיפקדים, הסטטיסטיקות והתפתחות תורת האוכלוסייה הגיע מלטוס ב- 1798 להכרה, שהעולם מתקדם לקראת שואה. האוכלוסייה גדלה ומכפילה את עצמה כל עשרים וחמש שנה, ואילו המזון גדל רק בטור חשבוני ואינו מכפיל את עצמו, לכן אוכלוסיית העולם צפויה לרעב.
עד עתה התבדתה תורתו של מלטוס, העולם הצליח להכפיל ולשלש את ייצור המזון, במקביל לריבוי ולגידול האוכלוסייה, אבל האיום עדיין תלוי מעל לאנושות.
במאה האחרונה נפוץ מאוד בארצות רבות המנהג של מיפקד האוכלוסין.
ב- 1964 הגיע מספר המדינות הפוקדות ליותר ממאה תשעים מדינות. האו"ם תבע ממדינות אפריקה וממדינות מתפתחות רבות לערוך מיפקדים כדי לדעת כמה אוכלוסייה יש בעולם ועזר להן בכך. ואכן בעזרת המיפקדים אמצעים אחרים נודע, שאוכלוסיית העולם גולה משני מיליארד נפש בשנות השישים לארבעה מיליארד נפש בסוף שנות השמונים.

עד לסוף שנות השמונים נערכו במדינת ישראל ארבעה מיפקדי אוכלוסין:
ב- 1948 נערך המיפקד הראשון, שנקרא אז "מרשם התושבים".
ב- 1961 נערך מיפקד האוכלוסין והדיור.
ב- 1972 נערך מיפקד נוסף.
ב- 1983 נערך המיפקד הרביעי.

ביבליוגרפיה:
כותר: מיפקד האוכלוסין
מחברת: ליפשיץ, עירית
שם  הספר: כעץ שתול : תכנית לימודים בנושא ''גדילה, צמיחה ואריכות ימים''
עורכת הספר: יפתח, אילה
תאריך: 1990
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ריכוז פיתוח ועריכה: אילה יפתח.
2. תוכנית ''כעץ שתול'' פותחה בעידודה ובסיועה של אשל : האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, נוסדה ע''י ג'וינט ישראל.
הערות לפריט זה: 1. ריכוז פיתוח ועריכה - אילה יפתח
2. תוכנית ''כעץ שתול'' פותחה בעידודה ובסיועה של אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, נוסדה ע''י ג'וינט מלב''ן
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית