הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > סוציולוגיה > נושאי מחקר > קבוצות בעולם
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
המבנה החברתי של החברה ההודית - כמה קאסטות (מעמדות) יש וההבדלים ביניהן ומה הקשר לאמונה ב"גלגול נשמות"?הקאסטות בהודו
מחבר: מתי רגב


הודו היא תת-יבשת הנמצאת במזרח אסיה. בני התרבות ההודית, כמו בני תרבויות אחרות במזרח הרחוק, פיתחו להם דת ואמונה הבנויה על עבודה לאלים רבים. לפי אמונתם, אלים אלה משפיעים על חייהם של בני - אדם. כמו בהרבה דתות, גם בתרבות ההודית קיימת האמונה בעולם הבא. אמונה זו אומרת, כי אדם לאחר מותו - רק גופו מת. אך נשמתו אינה מתה, היא עוברת לעולם האלים, ולאחר מכן היא נכנסת בגוף אחר. אמונה זו מכונה גם בשם "גלגול נשמות". על - פי אמונה זו, הנשמה, עשויה להיכנס לגופו של אדם או של בעל - חיים כלשהו, וכך לאורך הדורות עוברת הנשמה מגוף לגוף. אמונה זו של "גלגול נשמות" עשויה גם להסביר כיצד נשמר המבנה החברתי של החברה ההודית.

החברה ההודית נחלקת לחמישה מעמדות (קאסטות) סגורים, הנבדלים זה מזה ברום מעמדם. הגבוהים - למעלה, והנמוכים - למטה.
1. ברהמינים - כוהנים;
2. קשאטריות - לוחמים;
3. וישיות - סוחרים;
4. שודרות - פועלים ובעלי מלאכה;
5. המנודים, או בני האלוהים, כפי שכינה אותם גאנדי, המנהיג ההודי שנלחם למענם. זהו מעמד שאין לו כל מעמד.

למעשה, קיימות מאות אלפי קאסטות בכל חלקי המדינה, ויש סוגים רבים ומורכבים של קשרים ביניהם. "קאסטה" היא קבוצה של קרובים רחוקים או מעין קרובים, שיושבת בתחום טריטוריאלי מוגדר והעיקר בני אותה קאסטה רשאים להתחתן רק בינם לבין עצמם. זה מה ששומר על הקאסטה במשך השנים. שטח המחייה של קאסטות המעמדות הנמוכים קטן, שכן איכר אינו מרחיק לכת משדהו ומביתו. לעומת זאת, תחום הקאסטות של המעמדות הגבוהים, הסוחרים למשל, נרחב יותר. בינן לבין עצמן יש לקאסטות חוקים קפדניים מאוד בכל הנוגע לפעולות חברתיות אנושיות, אפילו פשוטות מאוד, כמו אכילה ושתייה. למשל, לבני קאסטה אחת מותר לקבל מים מקאסטה שנייה, אבל לא מאכלים, ומבני קאסטה אחת מותר לקבל רק מאכלים, שהתבשלו בגהי (מן חמאה מומסת), אבל אסור להם לקבל מאכלים שבושלו במים. לבני הקאסטה העליונה, הכוהנים, אסור לאכול מאכלי בשר ולהתחתן עם אלמנות. יש כאלו שהם טוענים, שאינם אוכלים מאכלי בשר, אבל רואים אותם זורקים את העצמות.

יש קאסטות עליונות, שאסור להן לאכול בשר, אבל מותר להן לאכול דגים, ויש אחרות שמותר להן לאכול ניצים. הקאסטות נבדלות גם בכתובות קעקע שונות על הפנים, ניבי לשון מיוחדים, תלבושות ועוד.

במשך אלפי שנים היו הקאסטות בנויות על יסודות המבנה הכפרי. בכפר אחד יכולות להיות כמה קאסטות או אחת. האדמה מרוכזת בידי קאסטה אחת, בעלי המלאכה הם קאסטה אחרת, והפועלימ החקלאיים הפשוטים הם קאסטה אחרת - קאסטת המנודים.

השיוך לקאסטה עובר בירושה במשך הדורות. מי שמפר את כללי הקאסטה, מתחתן מחוץ לקאסטה וכו', צפוי לנידוי.

מגע של בן קאסטה גבוהה עם בן קאסטת המנודים עלול לטמא אותו ואת סביבתו, ולכן עליו להיטהר. אם אינו מיטהר, הוא מנודה.

מה חש ומרגיש, למשל, בן קאסטת המנודים?
מדוע אין בני קאסטת המנודים מתמרדים ויוצאים נגד הנידוי וההשפלה, שהחברה משפילה אותם?
בן כת המנודים, כמו בני הקאסטות האחרות, מאמין, כי לאחר מותו יש לנשמה שלו סיכוי "להתגלגל" ולהיכנס בגוף אחר. לפיכך יש סיכוי, שבגלגול הבא נשמתו תיכנס לגוף של אדם מהמעמד העליון (הכוהנים, הלוחמים או הסוחרים).

האמונה והחינוך ההודיים אומרים, כי כדי שנשמתו של אדם תזכה להגיע בגלגול הבא למעמד גבוה יותר, על האדם למלא אחר כל החוקים והכללים, כפי שהאמונה והדת שלהם מכתיבות.

אמונה זו מסבירה תופעות רבות של החיים בהודו, ובעיקר את העובדה, שאנשים מוכנים לחיות חיי סבל ועוני, מבלי להתמרד ומבלי לעשות ניסיון לשנות את מצבם.

ביבליוגרפיה:
כותר: הקאסטות בהודו
מחבר: רגב, מתי
שם  הספר: כעץ שתול : תכנית לימודים בנושא ''גדילה, צמיחה ואריכות ימים''
עורכת הספר: יפתח, אילה
תאריך: 1990
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. ריכוז פיתוח ועריכה: אילה יפתח.
2. תוכנית ''כעץ שתול'' פותחה בעידודה ובסיועה של אשל : האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, נוסדה ע''י ג'וינט ישראל.
הערות לפריט זה: 1. ריכוז פיתוח ועריכה - אילה יפתח
2. תוכנית ''כעץ שתול'' פותחה בעידודה ובסיועה של אשל - האגודה לתכנון ולפיתוח שירותים למען הזקן בישראל, נוסדה ע''י ג'וינט מלב''ן
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית