הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדינת ישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > אוכלוסייה וחברה > אירועיםעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק המדיני להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק המדיני להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > היסטוריה של מדינת ישראל > ביטחון מלחמות ושלום > מלחמות ישראל > מלחמת העצמאותהצעת החלוקה של האו"ם , 1947
קרטוגרפית: דליה אגוזי


במחנה

ב- כ"ט בנובמבר 1947 , הצביעה עצרת האו"ם בעד הקמת מדינות ליהודים ולערבים, וקבעה את גבולותיהן. המדינה היהודית היתה אמורה להיבנות משלושה חלקים שאינם כוללים את יפו (שתהיה מובלעת ערבית) ואת ירושלים (שתהיה אזור בינלאומי). היהודים הסכימו להצעה. הערבים דחו אותה, לא זו בלבד אלא שתקפו מייד את הישובים היהודיים בכל רחבי ארץ ישראל.
הצעת החלוקה של האו"ם , 1947

ביבליוגרפיה:
כותר: הצעת החלוקה של האו"ם , 1947
קרטוגרפית: אגוזי, דליה
שם כתב העת: במחנה
עורכת הכתב עת: זהרוני, עירית  (סא"ל)
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. פורסם במסגרת סדרת כתבות ''דרך ארץ''.
2. מתוך המאמר ''ואת ארצי חלקו''.
הערות לפריט זה: פורסם במדור דרך ארץ - ואת ארצי חלקו.
בעריכת סא''ל עירית זהרוני
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית