עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948] > מדיניות בריטניהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטבריטניה והבית הלאומי היהודי
קרטוגרפית: דליה אגוזי


במחנה

מפת הבית הלאומי - המנדט על ארץ ישראל ניתן לבריטניה בסן-רמו בשנת 1920 ואושר ב 1922 ע"י חבר הלאומים. השטח שנכלל בתחום המנדט הקיף את ארץ ישראל שממערב לירדן וחלק נכבד מהשטח שממזרח לירדן. אולם בספטמבר 1922 נעתר חבר הלאומים לבקשתה של בריטניה והוציא את השטח שממזרח לירדן מכלל ההתחייבות שניתנה ליהודים במסגרת הבית הלאומי.
בריטניה והבית הלאומי היהודי

ביבליוגרפיה:
כותר: בריטניה והבית הלאומי היהודי
קרטוגרפית: אגוזי, דליה
שם כתב העת: במחנה
עורכת הכתב עת: זהרוני, עירית  (סא"ל)
הוצאה לאור: ישראל. משרד הבטחון. ההוצאה לאור
הערות: 1. פורסם במסגרת סדרת כתבות ''דרך ארץ''.
2. מתוך המאמר ''ואת ארצי חלקו''.
הערות לפריט זה: מתוך מדור ''דרך ארץ'' בנושא: ואת ארצי חילקו. בעריכת סא''ל עירית זהרוני
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית