הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948]עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינהמדינה בדרךמשנת 1939 ועד שנת 1948 האתר עוסק בשלושה נושאים: הספר הלבן השלישי, הישוב היהודי בשנים 1939 עד 1948 ותרומתו של הפלמ"ח להקמת המדינה.

מדינה בדרך
ביבליוגרפיה:
כותר: מדינה בדרך
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: רשת עמל
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית