הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > היישוב בארץ ישראל טרם הקמת המדינה > היישוב בארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי [1917 - 1948] > מחתרותעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מחתרות וכוחות המגןעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > המאבק הצבאי להקמת המדינה
מכון ז'בוטינסקי בישראלאתר האצ"לתולדות ארגון אצ"ל (ארגון צבאי לאומי), מהקמתו ועד פירוקו, מנקודת מבטם הסובייקטיבית של חברי הארגון. זוהי הזדמנות לשמוע מפיהם את סיפור האירועים ההיסטוריים, לקרוא מכתבים, לעיין בתמונות וגם להיעזר במילון מונחים. מעניין וכדאי להשוות את הסיפורים עם מקורות מידע נוספים.

אתר האצ"ל
ביבליוגרפיה:
כותר: אתר האצ"ל
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: מכון ז'בוטינסקי בישראל
הערות לפריט זה: המחבר: פרופ' יהודה לפידות
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית