הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > נבואה > ישעיהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מקרא באמנות > נביאיםנבואת ישעיהו "והיה באחרית הימים"
צייר: ישעיהו ירניצקינבואת ישעיהו "והיה באחרית הימים"

איור לנבואת אחרית הימים מישעיהו ב.


לתמונה מוגדלת


ישעיהו ב'  מתאר את אחרית הימים בזו הלשון:"והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים ונשא מגבעות ונהרו אליו כל הגויים והלכו עמים רבים ואמרו לכו ונעלה אל הר בית ה' אלוהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה באורחותיו כי מציון תצא תורה ודבר ה' מירושלים וכתתו חרבותם לאתים וחניתותיהם למזמרות לא ישא גוי אל גוי חרב ולא ילמדו עוד מלחמה" (ישעיהו ב, ב-ד).
בציור נראה בית ה' בראש ההרים והמונים נוהרים אליו. סביבו צלליות רוח האבות והאמהות של האומה.

Isaiah – At the end of the days

And it shall be at the end of the days, that the mountain of the Lord's house shall be firmly established at the top of the mountains, and it shall be raised above the hills, and all the nations shall stream to it. And many peoples shall go, and they shall say, "Come, let us go up to the Lord's mount, to the house of the God of Jacob, and let Him teach us of His ways, and we will go in His paths," for out of Zion shall the Torah come forth, and the word of the Lord from Jerusalem. And he shall judge between the nations and reprove many peoples, and they shall beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks; nation shall not lift the sword against nation, neither shall they learn war anymore. (Isaiah, II, 2-4)

In the painting Jerusalem is seen on the top of the mountains, and people hording towards it. Surrounding Jerusalem are the spirits of the nation's forefathers.אל האסופה ציורי התנ"ך של י.ירניצקי3

ביבליוגרפיה:
כותר: נבואת ישעיהו "והיה באחרית הימים"
צייר: ירניצקי, ישעיהו (פרופ')
שם  הפרסום מקורי: ציורי התנ"ך של י.ירניצקי
בעלי זכויות : ירניצקי, ישעיהו
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית