הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת המנדט הבריטיעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מדיניות ממשלת המנדטעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ ישראל > תקופת המנדט הבריטישקילת תינוקות בתחנה של טיפת חלב, ירושלים 1928שקילת תינוקות בתחנה של טיפת חלב, ירושלים 1928

כחלק משיפור שירותי הבריאות בארץ ישראל הקימו נציגי השלטון המנדטורי תחנות של טיפת חלב, ששירתו את כל התושבים.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: שקילת תינוקות בתחנה של טיפת חלב, ירושלים 1928
שם  הקטלוג: מרכז רפואי הדסה. ארכיון צילומים
בעלי זכויות : מרכז רפואי הדסה
הערות לפריט זה:

1. ארכיון הצילומים של הדסה


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית