הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ-ישראל > תקופת המנדט הבריטיעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מאורעותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מאורעותעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > שליטים וממלכות בארץ ישראל > תקופת המנדט הבריטי
ההסתדרות הציונית העולמית. הארכיון הציוני המרכזיחיילים בריטים מפרקים מחסום אבנים בעת המרד הערביחיילים בריטים מפרקים מחסום אבנים בעת המרד הערבי

אירועי המרד הערבי התגלו גם בהתנכלויות לתחבורה. בצד פירוק מחסום האבנים ניתן להבחין (משמאל) בלוחמים בריטים שכובים על הקרקע עם נשקים שלופים.

 


לתמונה מוגדלת


באפריל 1936 פתחו תושבי הארץ הערבים במרד נגד הבריטים ובפעולות אלימות נגד היהודים. אירועים אלה כונו על ידי הערבים המרד הערבי, ועל ידי היהודים מאורעות תרצ"ו-תרצ"ט.

ביבליוגרפיה:
כותר: חיילים בריטים מפרקים מחסום אבנים בעת המרד הערבי
שם  הקטלוג: הארכיון הציוני המרכזי
בעלי זכויות : ההסתדרות הציונית העולמית. הארכיון הציוני המרכזי
הוצאה לאור: ההסתדרות הציונית העולמית. הארכיון הציוני המרכזי
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית