הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > הרעיון הלאומי היהודי > זרמים ציוניים > ציונות מדיניתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > מיישוב למדינה > מפלגות ופוליטיקהעמוד הבית > ישראל (חדש) > היסטוריה > מיישוב למדינה > מפלגות ופוליטיקהז'בוטינסקי נואם במליאת הקונגרס הציוני ה- 17, באזל, 1931ז'בוטינסקי נואם במליאת הקונגרס הציוני ה- 17, באזל, 1931

זאב ז'בוטינסקי תבע בנאומו בקונגרס זה הגדרה ברורה של המטרה המדינית של התנועה הציונית, וחתירתה המפורשת והמוצהרת להשגת רוב יהודי בשטחי ארץ ישראל (משני עברי הירדן) כמנוף הכרחי לכינונה של מדינת היהודים. עקב דחיית הצעתו זו קרע בפומבי את כרטיס הציר שלו, ויצא עם חבריו למפלגה הרוויזיוניסטית מהאולם. לצידו של ז'בוטינסקי יושב הרב מאיר ברלין (לימים בר-אילן), ומאחוריו - ארתור רופין, פליכס רוזנבליט (לימים פנחס רוזן) וחיים וייצמן.


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: ז'בוטינסקי נואם במליאת הקונגרס הציוני ה- 17, באזל, 1931
שם  הקטלוג: הספרייה הלאומית
בעלי זכויות : הספרייה הלאומית
הוצאה לאור: הספרייה הלאומית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית