הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמס רגרסיבי
מחברת: מיכל ברק


מס בשיעור אחיד שאינו מתחשב במאפיינים אישיים של משלם המס (הנישום). מס רגרסיבי מטיל נטל רב יותר על בעלי ההכנסות הנמוכות שכן המס נוגס חלק גדול יותר מהכנסתם.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מס רגרסיבי
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית