הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמס פרוגרסיבי
מחברת: מיכל ברק


מס ששיעורו גדל ככל שההכנסה גדלה כך שמי שמשתכר שכר גבוה יותר משלם מס בשיעור גבוה יותר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מס פרוגרסיבי
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית