הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכס
מחברת: מיכל ברק


מס שמוטל על ידי המדינה על סחורות שמיובאות אליה ממדינות אחרות, במטרה להגביל יבוא של סחורות ממדינות אחרות ולהגן על היצרנים המקומיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מכס
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית