הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכרז
מחברת: מיכל ברק


הליך תחרותי של פנייה לקבלת הצעות לביצוע שירות, לאספקת מוצר או לרכישת נכס. לאחר פרסום המכרז ניתן להציע הצעות. מפרסם המכרז בוחר בהצעה המתאימה לו ביותר, ואז נכרת הסכם בין הצדדים. השימוש במכרז מחויב על פי חוק במגזר הציבורי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מכרז
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית