הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתעובדי קבלן
מחברת: מיכל ברק


עובדים שמועסקים באמצעות חברת כוח אדם, שנותנת שירותים לחברות ולארגונים שונים. יחסי העבודה הם בין חברת כוח האדם לבין העובדים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: עובדי קבלן
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית