הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמיקור חוץ
מחברת: מיכל ברק


רכישת סחורות ושירותים ממקורות חיצוניים – יצרנים או נותני שירותים שאינם שייכים לחברה או למפעל – במקום לייצר אותם על ידי העובדים בתוך החברה או המפעל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מיקור חוץ
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית