הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהפרטה
מחברת: מיכל ברק


הפיכת דבר מה לפרטי. העברת הבעלות באמצעים או האחריות על הספקת שירותים מן המדינה לידי המגזר הפרטי.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הפרטה
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית