הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > אמנציפציה ואנטישמיות מודרניתעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > יהודים בתפוצות > יהודים באירופה במאות 20-18כרזה נגד דרייפוס, 1896כרזה נגד דרייפוס, 1896

משפט דרייפוס שהתקיים בשנת 1894 חולל בצרפת סערה ציבורית. הוויכוח הציבורי בטא מחלוקת בין מחנה התומכים של דרייפוס שכלל סוציאליסטים, אנשי רוח של השמאל ויהודים לבין מחנה מתנגדיו שכלל את אנשי הימין הצרפתי, ובכללם אנשי צבא ואנשי כנסייה, שטענו כי דרייפוס בוגד ולכן יש לקיים את גזר הדין ובכך לשמור על כבוד האומה והצבא. מהכותרות בכרזה: "האמת על הקנוניה הגדולה להרוס ולהשפיל את צרפת"; "משפט חוזר – הוציאוהו להורג!".


לתמונה מוגדלת


ביבליוגרפיה:
כותר: כרזה נגד דרייפוס, 1896
שם  הקטלוג: הספרייה הלאומית
בעלי זכויות : הספרייה הלאומית
הוצאה לאור: הספרייה הלאומית
הערות לפריט זה:

1. ארכיון דרייפוס, ARC. Ms. Var. 548/32/14 המחלקה לארכיונים, הספרייה הלאומית, ירושלים.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית