הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהון אנושי
מחברת: מיכל ברק


סך כל המיומנויות שיש לעובד, המשפיעות על כישוריו, וכן סך כל המיומנויות של כלל העובדים במדינה, המשפיעות על חוסנו הכלכלי של המשק ועל יכולתו לצמוח.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הון אנושי
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית