הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשפת גוף
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל פה

ביטויי גוף שונים כגון, דרך העמידה, תנועות הידיים וקשר עין עם הנמענים. שפת הגוף מעבירה מסרים לנמענים, לדוגמה: ביטחון, אי ביטחון, תקשורת טובה, סקרנות, עצבנות, עניין.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: שפת גוף
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית