הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשטף קריאה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל פה, אוצר מילים

 קריאה באופן רהוט, רציף.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
ביבליוגרפיה:
כותר: שטף קריאה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית