הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקשר עין
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה בעל פה

מבט ישיר אל הנמענים, מבט אל הקהל, הקפדה על יצירת קשר עין רציף עם הקהל בזמן הדיבור.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבעה בעל-פה
ביבליוגרפיה:
כותר: קשר עין
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית