הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקבילות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

ביטוי קביל הוא ביטוי המקובל בשימוש, ואינו מורגש כמוזר או כחריג או כשגוי. מבע יכול להיות קביל, כלומר מקובל בשימוש גם אם אינו בנוי על פי כללי הלשון. תחושתו של הדובר הילידי קובעת אם המבע קביל או אינו קביל.

 


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: קבילות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית