הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתציווי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות

אחת האפשרויות להטות את הפועל היא דרך הציווי. דוגמות: קום! בואו! התכונני! הציווי אינו מביע זמן, אלא דרך המביעה פקודה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: ציווי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית