הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילות קישור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל:  תחביר, מערכת הצורות

קבוצת מילים, כגון: אֲשֶר, וְ , אֲבָל, מִפְּנֵי שֶ... מילות הקישור יוצרות את הקישוריות בטקסט: הן מקשרות בין משפטים ובין פסקות, הן יוצרות את רצף הטקסט, ומביעות את יחסי המשמעות בין חלקיו.

מילות הקישור נבדלות ממילות היחס בכך שאין להן נטייה.

מילות הקישור שייכות למילות התפקוד (ולא למילות התוכן), והן נחלקות לשתי קבוצות: מילות חיבור (איחוי) ומילות שעבוּד.

דוגמות:

להבעת סיבה: מפני שֶׁ..., כי, משום ש..., כיוון ש...

להבעת ניגוד: אבל, אולם, אך, בעוד ש...

בקריאה של טקסט כדאי לשים לב למילות הקישור, כי הן חלק מרמזי התוכן של הטקסט. בכתיבה יש לקשר בין המשפטים ובין הפסקות בעזרת מילות קישור מתאימות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מילות קישור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית