הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמכתב רשמי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה

סוג של מכתב. מכתב רשמי נכתב בין אנשים מרוחקים או שאינם מכירים זה את זה.

דוגמות למכתבים רשמיים: מכתב של אזרח למוסד כלשהו, מכתב מהבנק ללקוחותיו.

למכתב הרשמי יש לשון רשמית (משלב גבוה), ומבנה מוגדר וקבוע.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: מכתב רשמי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית