הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > שפה ושפות > שפה עברית
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציר
מה הקשר בין ולד בהמה ובין שגריר סוריה באו"ם? ואיך שניהם קשורים לטיל ששיגרה ישראל לחלל ובעקבות זאת שר הביטחון שיגר מכתב ובו נמסר כי השיגור נחל הצלחה? על גלגולי שורש שג"ר שבזכותו יש לנו שגריר.יום שגריר
מחבר: ירעם נתניהו


הקב"ה מצווה את בני ישראל על הפרשת הבכורים בבני האדם ובבהמות ועל הקדשתם:

וְהַעֲבַרְתָּ כָל-פֶּטֶר-רֶחֶם, לַי-הוָה; וְכָל-פֶּטֶר שֶׁגֶר בְּהֵמָה אֲשֶׁר יִהְיֶה לְךָ הַזְּכָרִים לַי-הוָה (שמות יג, יב).

פֶּטֶר הוא לשון בקיעה, פריצה ופתיחה, ופירושו: מי שיצא על ידי פריצה (השוו בראשית לח, כט). רחם אישה שלא ילדה הוא כאילו סתום, והבכור הנולד פורץ אותו.

שֶׁגֶר בְּהֵמָה הוא ולד בהמה, כמו: שְגַר-אלפיך (דברים ז, יג) שמשמעו ולדות בקרך (חילופי הניקוד שֶגֶר–שְגַר, על דרך חילופי חֶדֶר – חֲדַר). הולד מכונה שגר כי אחת ממשמעות השורש שג"ר הוא לשלוח (וכן בארמית), ובתהליך הלידה הבהמה כביכול משלחת את הוולד מרחמה.

בלשון חכמים שג"ר מופיע גם בהקשר של בני אדם: "שיגר (רבן גמליאל) שני תלמידי חכמים אצל רבי חנינא בן דוסא" (ברכות לד ע"ב), כלומר רבן גמליאל שלח שני תלמידים שלו.

היום במשמעות שליחה אנו משתמשים גם בהקשרים כאלה: "הבנק שיגר מכתב התראה ללקוח", "שיגור הטיל/החללית נחל הצלחה".

גם המילה שגריר מייצג שליחות – שגריר ישראל בארה"ב או באו"ם הוא אדם שנשלח לייצג את ישראל במקומות אחרים. המילה מופיעה בתלמוד הירושלמי (שבועות א, א): "ממלכו של זה ושגרירו של זה".

אמנם נציין כי יש שגוזרים את שגריר מהלטינית, שָׁם surregulus משמעה תת-מושל, ובהיגוי אחר: surregurus.אל האסופה שנת העברית - אזרחות3

ביבליוגרפיה:
כותר: יום שגריר
שם  הפרסום מקורי: אסופת ערכים לשנת השפה העברית
מחבר: נתניהו, ירעם
תאריך: תשע"א , 2010
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית