הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכויות האדם
מחברת: מיכל ברק


הזכויות והחירויות הבסיסיות אשר כל בני האדם זכאים להן באופן טבעי. זכויות האדם מוקנות לכל אדם מעצם היותו אדם. זכויות האדם כוללות את הזכות לכבוד, לחירות, לחיים, לביטחון ולשוויון וזכויות נוספות. ההגנה על זכויות האדם היא אבן יסוד של הדמוקרטיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: זכויות האדם
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית