הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמילות תפקוד
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות, תחביר

מילים כגון: על, לפני, אשר, גם, אותם, זה. מילות יחס, מילות קישור, כינויים הן מילות תפקוד. מילות התפקוד הם ה"דבק" שמדביק את מילות התוכן, ויוצרות מהן את הצירופים והמשפטים. בעוד מילות התוכן מציינות דברים ומושגים, מילות התפקוד מציינות את קשרים בין מילות התוכן.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: מילות תפקוד
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית