הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתזכויות קבוצה
מחברת: מיכל ברק


זכויות המוקנות לקבוצות מיעוט ונובעות מההכרה של המדינה בייחוד הלאומי או התרבותי של המיעוט כקבוצה ומנכונותה של המדינה לסייע לבני המיעוט לשמר ייחוד זה. דרישות לזכויות קבוצתיות יכולות לכלול דרישה להכרה של המדינה בשפה של המיעוט או בסמלים הלאומיים שלו, דרישה לאוטונומיה דתית, תרבותית או לאומית לקבוצת המיעוט, דרישה לעצמאות בניהול מערכות החינוך של הקבוצה או דרישה לייצוג קבוע של בני המיעוט במוסדות השלטון, בהיקף ההולם את מספרם היחסי באוכלוסייה.

 


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: זכויות קבוצה
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית