הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדמוקרטיה הסדרית
מחברת: מיכל ברק


זהו מודל ששואף להסדיר את היחסים בין הקבוצות השונות במדינה, באמצעות הבטחת ייצוג יחסי ברשות המבצעת או שותפות קואליציונית; זכות וטו למיעוטים במדינה על החלטות ממשלה או הסדר סטטוס קוו; ואוטונומיה לכל קבוצות המיעוט בענייניהן הייחודיים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: דמוקרטיה הסדרית
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית