הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהפקעה
מחברת: מיכל ברק


כאשר רשויות המדינה מעבירות קרקע פרטית מהבעלים שלה, בשביל להשתמש בה לצרכים ציבוריים. החוק מחייב לשלם פיצוי (בכסף או בקרקע אחרת) כאשר מפקיעים קרקע.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: הפקעה
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית