הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתפקיד תחבירי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

תפקידים, כגון: נושא, נשוא, מושא, לוואי. תפקיד של מילה או של צירוף מילים בתוך המשפט.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: תפקיד תחבירי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית