הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתמורה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

תפקיד תחבירי, סוג של לוואי. לוואי התמורה מבטא בדרך אחרת את שם העצם, ויכול להמיר אותו.

דוגמה:

המלחין הגדול, מוצרט, מת בצעירותו.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: תמורה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית