הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתיאור
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

מבנה לוגי שבו מתארים עצם (חפץ, חיה) או תופעה או אירוע כלשהו. התיאור מתייחס אל החלקים של הדבר שמתארים או אל השלבים של האירוע/התהליך.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: תיאור
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית