הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחילית גזירה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

צורן המצטרף אל תחילת המילה ויוצר מילה אחרת.

דוגמות:

אִי-הֲבָנָה

בין-לאומי

תת-הכרה


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: תחילית גזירה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית