הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחום חיים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

התחום שהטקסט עוסק בו, התחום שנושא הטקסט שייך אליו.

דוגמות לתחומי חיים: פסיכולוגיה, ביטחון, איכות חיים, תקשורת, כלכלה, חינוך, חברה, מדע, בריאות וכדומה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: תחום חיים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית