הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתחביר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר.

ענף בלשון החוקר את מבנה המשפט ומשמעותו. ענפי לשון נוספים: תורת הצורות, תורת ההגה, תורת המשמעים, תורת השיח.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
ביבליוגרפיה:
כותר: תחביר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית