הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתואר הפועל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

מילים, כגון: בדיוק, ביעילות, נואשוֹת, לאט, בכובד ראש, היטב, מהר.

בין חלקי הדיבור, תוארי הפועל הם קבוצת מילים המתארות את הפועל.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: תואר הפועל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית