הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתהליך הכתיבה
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הכתיבה היא פעולה שיש בה תהליך, ולפעמים אף תהליך ממושך.

נהוג למנות כמה שלבים בתהליך הכתיבה:

1. העלאת רעיונות
2. תכנון וארגון הרעיונות
3. פיתוח הרעיונות וכתיבתם
4. משוב ועריכה


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: תהליך הכתיבה
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית