הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשמות תואר
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: תחביר, מערכת הצורות.

מילים, כגון: רשמי, יפה, מנומסת, ראשונים, רב גוני.
שמות התואר מתארים את שמות העצם מבחינות שונות.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון תחביר
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שמות תואר
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית