הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשם מוחשי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות, אוצר מילים ומילון.

ההיפך משם מופשט. שם עצם מוחשי הוא שם של דבר שניתן לקלוט בעזרת החושים. אלה שמות של חפצים, חומרים, מקומות, צמחים, בעלי חיים ובני אדם.

דוגמות: סלע, גביע, נוצה, אריה.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון אוצר מילים
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שם מוחשי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית