הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשינוי והתהוות
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

משמעות המובעת בפועל. הפועל מביע פעולה של שינוי, התהוות של מצב חדש. המשמעות של שינוי והתהוות מובעת בעיקר בבניין התפעל ובבניין הפעיל.

דוגמות:

התחזק=נעשה חזק

התרחק = נעשה רחוק

הצהיב = נעשה צהוב.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שינוי והתהוות
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית