הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשִׂיכּוּל
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

תהליך של חילוף מקומות בין עיצורים במילה. השיכול מתרחש בבניין הִתְפַּעֵל ובמשקל הִתְקַטְּלוּת.

דוגמות:

הִסְתַּגֵּל - *התסגל

הִשְׁתַּפְּרוּת - *התשפרות

הִצְטָרֵף - *התצרף

הִזְדַּמְּנוּת - *התזמנות


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שִׂיכּוּל
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית