הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשורש גזור שם
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

שורש הנגזר (נוצר) מתוך שם עצם, ויוצר משפחת מילים חדשה.

דוגמות:

מתוֹך המילה שׁוּק נגזר השורש ש-ו-ק, והמילים לְשַׁוֵּק, שִׁוּוּק;.

מתוך תִּיק נוצר הפועל לְתַיֵּק.

מתוך גֶּבֶס נוצר הפועל לְגַבֵּס.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שורש גזור שם
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית