הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשאלה רֶטורית
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

שאלה הנשאלת לא לשם קבלת תשובה. השאלה הרטורית רומזת על התשובה, והתשובה עליה ידועה לנמענים, לכן גם אין מצפים לתשובה.

מטרת השאלה הרטורית – להדגיש, להבליט עניין, לעורר מחשבה, לשכנע. יש המשתמשים בשאלה רטורית בתחילת דבריהם או בהמשכם.

דוגמות לשאלות רטוריות מתוך מאמר הדן בהתפתחות המדעית בישראל:

האם מיצינו את יכולתם של בני הנוער?

האם ידענו לנצל את המיגזרים השונים בארץ?


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: שאלה רֶטורית
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית