הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשאילת מילים
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: מערכת הצורות.

אחת הדרכים של התרחבות אוצר המילים בשפה, היא שאילת מילים משפות זרות. מילים אלה נקראות גם מילים לועזיות.

דוגמות: אינטרנט, טכנולוגיה, אסטרונאוט, בנק, טלוויזיה, שוקולד, אוניברסיטה, דומיננטי.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון מערכת הצורות
ביבליוגרפיה:
כותר: שאילת מילים
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית