הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרעיון מרכזי
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

הנושא הנדון של הפִּסקה, היגד ראשי, משפט מפתח, האמירה המבטאת את הרעיון העיקרי בפסקה. בטקסט עיוני, לעתים קרובות, יש לכל פסקה רעיון מרכזי. הרעיון המרכזי מובע במשפט מכליל (היגד ראשי / משפט מפתח).

יתר המשפטים בפסקה הם משפטים התומכים ברעיון המרכזי, מסבירים ומפרטים אותו.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: רעיון מרכזי
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית