הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתרמזי תוכן
מחברת: שרה ליפקין


שייך ל: הבעה והבנה.

חלקים בטקסט הרומזים על תוכנו ועל המבנה שלו עוד לפני הקריאה. חלקים אלה הם: "תעודת הזהות" של הטקסט (כותרת, שם הכותב/ת, מקום הפרסום), פסקת הפתיחה ופסקת הסיום, משפטים בראשי הפסקות ומילות הקישור.


מעבר ללקסיקון > מילון עברית כללי
מעבר ללקסיקון > מילון הבנה והבעה בכתב
ביבליוגרפיה:
כותר: רמזי תוכן
שם  הפרסום מקורי: מילון מושגים בשפה העברית
מחברת: ליפקין, שרה
תאריך: 2010, תשע"א
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית